nummer 13 Open in browser
MVG Mailing
MarcelvangalenDesign goes Mythbusters!


Nieuwe technologiën stellen ons in staat om oude ideeën alsnog te realiseren. Recent kwam er een mooie opdracht op ons pad: een animatiefilm met als doel de ideeën van Viktor Schauberger weer onder de aandacht te brengen.

De opdrachtgever loopt al jaren met het idee dat er meer te halen valt uit de ideeën van Viktor Schauberger, met name het idee om energie op te wekken uit het natuurlijke gedrag van water. Hoewel de wet van behoud van energie een algemeen bekende theorie is, bestaat er nog steeds twijfel en mysterie over energie in water.

Na verschillende kleine experimenten gedaan te hebben om het idee te toetsen, besloten we om meer kennis over dit onderwerp te vergaren binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Dus geen crowdfunding, maar met behulp van crowdknowledge willen we erachter komen of dit een wilde fantasie zal blijven, of werkelijkheid kan worden.

Bekijk het resultaat! MarcelvangalenDesign goes Mythbusters!

PS Weet jij hier alles vanaf? Mail naar info@mvgdesign.nl
footer

Meer lezen?

Eerdere edities van de nieuwsbrief zijn hier te vinden.

Aanmelden

Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem maandelijks ontvangen?
Klik hier om je aan te melden.

Afmelden

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat we je als relatie van MarcelvangalenDesign willen informeren. Wil je de updates niet meer ontvangen? Onderaan deze nieuwsbrief kun je je afmelden.


Koffie?
Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Mail naar info@mvgdesign, bel: +31(0)411 671957, en kom langs voor een kop koffie!

Disclaimer

Copyright MarcelvangalenDesign 2018. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van MarcelvangalenDesign.