Nieuwe technologiën stellen ons in staat om oude ideeën alsnog te realiseren. Recent kwam er een mooie opdracht op ons pad: een animatiefilm met als doel de ideeën van Viktor Schauberger weer onder de aandacht te brengen.

De opdrachtgever loopt al jaren met het idee dat er meer te halen valt uit de ideeën van Viktor Schauberger, met name het idee om energie op te wekken uit het natuurlijke gedrag van water. Hoewel de wet van behoud van energie een algemeen bekende theorie is, bestaat er nog steeds twijfel en mysterie over energie in water.

Na verschillende kleine experimenten gedaan te hebben om het idee te toetsen, besloten we om meer kennis over dit onderwerp te vergaren binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Dus geen crowdfunding, maar met behulp van crowdknowledge willen we erachter komen of dit een wilde fantasie zal blijven, of werkelijkheid kan worden.

Bekijk het resultaat!